.: Cele Klubu Troppers Of Highways :.
Dodane przez pako dnia 13/03/2008


Celami Klubu "TROOPERS OF HIGHWAYS" MC są:* działanie w celu wykreowania pozytywnego wizerunku wokół motocykli i ich właścicieli
* umacnianie współpracy i porozumienia między klubami motocyklowymi
* umożliwianie zdobywania wiedzy i doświadczeń praktycznych związanych z użytkowaniem motocykla
* troszczenie się o interesy Braci z klubu

Klub "TROOPERS OF HIGHWAYS" MC realizuje swoje cele poprzez:
* działalność klubową
* organizację spotkań klubowych oraz imprez okolicznościowych,
* współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Klubu
* organizację wyjazdów na zloty i imprezy krajowe i zagraniczne
* nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów między klubami i stowarzyszeniami motocyklowymi
* pomoc wszystkim tym, którzy tej pomocy oczekują na tyle ile jesteśmy w stanie tej pomocy udzielić
* inicjowanie wspólnych spotkań i wyjazdów
* współpracę z firmami motoryzacyjnymi i negocjowaniu zakresu ulg, rabatów i innych udogodnień dla członków Klubu.